รับตรวจสอบบัญชีบริษัท เคเคเอ็น ออดิท จำกัด ให้บริการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีไทยที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี บริษัทฯ มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจำนวน 3 ท่าน ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานทางด้านตรวจสอบบัญชีกับบริษัทตรวจสอบบัญชี Big4 และเคยตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งในหลายประเภทธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสหากรรม, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ธุรกิจพัฒนาอหังหาริมทรัพย์, ธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นต้น

ประสบการณ์ที่ตรวจสอบผ่านที่มาของบริษัท

 • ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ (ยอดขาย 1,200 ล้านบาท) ชลบุรี
 • ธุรกิจขายตรง (ยอดขาย 700 ล้านบาท) กรุงเทพ
 • ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ (ยอดขาย 6,700 ล้านบาท) กรุงเทพ
 • ธุรกิจโรงงานทอผ้า, ย้อมผ้า (ยอดขาย 1,800 ล้านบาท) กรุงเทพ
 • ธุรกิจผลิตเครื่องประดับ (ยอดขาย 500 ล้านบาท) กรุงเทพ
 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (ยอดขาย 300 ล้านบาท) กรุงเทพ
 • ธุรกิจขายปุ๋ย (ยอดขาย 800 ล้านบาท) กรุงเทพ
 • ธุรกิจขายคอนกรีต (ยอดขาย 500 ล้านบาท) กรุงเทพ
 • ธุรกิจปั้มน้ำมัน (ยอดขาย 400 ล้านบาท) ปทุมธานี

มากกว่าการตรวจสอบบัญชีคือการได้ช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า

สิ่งที่บริษัททำให้กับลูกค้า

 1. สอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัทลูกค้า และเสนอแนะเมื่อเจอข้อบกพร่องของระบบควบคุมภายใน
 2. สอบทานรายการค้าระหว่างปีมีการยื่นภาษีถูกต้องหรือไม่ และช่วยรีวิวการคำนวณภาษีประจำปี เพื่อป้องกันภาษีย้อนหลังให้กับลูกค้า
 3. สอบทานรายการค้าระหว่างปี ได้บันทึกบัญชีถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีหรือไม่
 4. ให้คำปรึกษาในเรื่องของการบันทึกบัญชีและยื่นภาษีในระหว่างปี ลูกค้าที่ใช้บริการตรวจสอบบัญชีสามารถโทรปรึกษาได้ตลอดเวลา เพื่อให้การจัดทำบัญชีและยื่นภาษีในระหว่างเดือนมีความถูกต้อง ลดภาระในเรื่องของค่าปรับที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ทำไมลูกค้าถึงต้องใชับริการตรวจสอบบัญชีจากเรา

 1. เราจะมีประสบการณ์ตรวจสอบบัญชีในหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ทำให้เราสามารถเข้าใจธุรกิจของลูกค้าในระยะเวลาอันรวดเร็ว ลดภาระในการที่จะให้ลูกค้าคอย Support การทำงานของทีมตรวจสอบ และทำให้เราปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
 2. เรามีการวางแผนการตรวจสอบบัญชี ก่อนไปตรวจสอบบริษัทลูกค้า ทำให้การทำงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว และมีการตรวจสอบที่ตรงประเด็น
 3. เรามีเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบบัญชีที่ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ มาช่วยเหลือในการทำงานของทีมตรวจสอบทำให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตรวจสอบบัญชีของบริษัท ลูกค้าจะได้รับรายงานการตรวจสอบบัญชี และจดหมายถึงผู้บริหารเพื่อสรุปประเด็นที่พบเจอระหว่างการตรวจสอบบัญชี เพื่อที่ลูกค้าจะได้นำคำแนะนำไปปรับปรุงระบบการทำงานของบริษัท

รับตรวจสอบบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีคุณภาพ
บริษัท เคเคเอ็น ออดิท จำกัด