รับวางแผนภาษีทำไมต้องวางแผนภาษีกับเรา

ผมครูนัท ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากร ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และเจ้าของเพจที่ให้ความรู้ทางด้านบัญชีที่มีผู้ติดตามมากกว่า 170,000 คน ผมเริ่มศึกษาภาษีอย่างจริงจังเป็นระยะเวลามากกว่า 15 ปี ศึกษาทั้งประมวลรัษฎากร คำอธิบายประมวลรัษฏากร คำพากษาศาลฏีกา และข้อหารือ จัดทำสรุปเกี่ยวกับทุกประเภทภาษีที่ได้ศึกษา

ทุกวันผมจะได้รับ Inbox จากผู้ประกอบการประมาณ 30 – 50 คำถาม ผมใช้เวลาในการตอบคำถามในแต่ละวันมากถึง 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อวัน และสิ่งนี้ทำให้ผมเข้าปัญหาของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี

การวางแผนภาษี ผมคิดว่ามันเป็นศิลปะ ต้องใช้จินตนาการและความเข้าใจในภาษี

 • ผู้เขียนหนังสือคู่มือภาษีสำหรับผู้ประกอบการ
 • ผู้เขียนบทความภาษีมากกว่า 500 บทความใน www.iliketax.com
 • เป็นวิทยากรสอนภาษีให้กับผู้ประการมากกว่า 3,000 ท่าน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาภาษีกับกรมสรรพากร

บริการที่เกี่ยววางแผนภาษีและให้คำปรึกษา

 • ให้คำปรึกษาภาษีทางโทรศัพท์ (ค่าบริการชั่วโมงละ 2,500 บาท คิดขั้นต่ำที่ 30 นาที)
 • รับเป็นที่ปรึกษาภาษีอากรแบบรายเดือน (ค่าบริการเดือนละ 10,000 บาท)
 • รับเขียนข้อหารือ (ค่าบริการเริ่มต้น 4,000 บาท)
 • รับวางแผนภาษีบุคคลธรรมดา
 • รับวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นจดทะเบียนบริษัท
 • รับวางแผนภาษีแก้ไขปัญหาเงินให้กู้ยืมกรรมการ
 • จัดทำแบบนำส่งภาษีครึ่งปี (ภ.ง.ด. 51) และภาษีประจำปี (ภ.ง.ด. 50)
 • รับเคลียร์ภาษีในกรณีที่โดนกรมสรรพากรเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง
 • ดำเนินการขอคืนภาษีของนิติบุคคคล

การวางแผนภาษี

“การวางแผนภาษี” คือ การวางแผนเพื่อที่จะเสียภาษีแบบถูกต้อง ครบถ้วน ในจำนวนเงินที่น้อยที่สุด โดยการบันทึกค่าใช้จ่ายให้ครบถ้วน การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ เช่น การหักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น เป็นต้น

เทคนิคการวางแผนภาษีที่นิยมใช้กันคือการสร้าง Model ธุรกิจขึ้นมาใส่รายละเอียดของกิจการให้ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด สร้างตัวเลือกทุกความเป็ฯไปได้ และคำนวณความคุ้มค่าในแต่ละทางเลือก รวมทั้งข้อดีและข้อเสียในแต่ละทางเลือก เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการใช้ในการตัดสินใจ

***การวางแผนภาษีที่ดีผู้ประกอบการจะต้องมีประมาณผลประกอบการในปีปัจจุบัน หรือในอนาคตของกิจการ

ประสบการณ์ที่ผ่านมา

 • เป็นที่ปรึกษาภาษีให้กับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายบริษัท
 • เป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษบรรยายเรื่องภาษีให้กับสถาบันต่างๆ
 • ดำเนินการขอคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้ภาษีคืนมากกว่า 100 ล้านบาท
 • ช่วงลูกค้าเจรจาภาษีจากการโดนเรียกตรวจสอบภาษีย้อนหลัง จากยอดภาษี 130 ล้านบาทเหลือเพียง 8 ล้านบาท

เอาเวลาไปหารายได้ และปล่อยเรื่องของภาษีให้เราดูแล

สำหรับผู้ประกอบการที่ใช้บริการรับวางแผนภาษีหรือขอคำปรึกษาทางด้านภาษี ทางบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณเป็นความลับ ไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่น และจะไม่อ้างอิงชื่อลูกค้ากับลูกค้ารายอื่น ไม่ว่าคุณจะใช้บริการกับทางบริษัทหรือไม่ก็ตาม