รับเขียนโปรแกรมบัญชีรับเขียนโปรแกรมบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษี ลองคิดดูคงจะดีใช่มั้ยครับที่โปรแกรมบัญชีจะถูกออกแบบโดยผู้ที่เข้าใจการทำงานจริงของพนักงานบัญชี คุณสามารถมั่นใจได้ว่าโปรแกรมบัญชีที่ถูกพัฒนาขึ้นสามารถนำไปใช้งานได้จริงและมีการจัดการในเรื่องของบัญชีและภาษีได้อย่างถูกต้อง

บริษัท เคเคเอ็น ซิสเต็ม จำกัด มีประสบการณ์รับเขียนโปรแกรมบัญชีหลากหลายโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมบัญชีบัญชีแบบจริงจังถึงขั้นบันทึกเดบิตและเครดิตเพื่อจัดทำงบการเงิน โปรแกรมเปิดบิล โปรแกรมเงินเดือน โปรแกรมระบบผลิตสินค้า เป็นต้น

โปรแกรมบัญชีที่เราสามารถพัฒนาได้

 • โปรแกรมบัญชีแบบครบวงจร
 • โปรแกรมบริหารจัดการสินค้าคงเหลือ
 • โปรแกรมบัญชีเงินเดือน
 • โปรแกรมเปิดบิลขายและบริหารลูกหนี้
 • โปรแกรมระบบการผลิต
 • โปรแกรมบริหารอพาร์ทเม้นให้เช่า
 • รับเขียนโปรแกรมบัญชี ERP

ขั้นตอนการทำงานของเรา

 1. รับทราบข้อมูลรายละเอียดโปรแกรมที่ต้องการ ฟังก์ชั่น และรูปแบบรายงานต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ
 2. ออกแบบ Data flow ของโปรแกรม รวมถึงออกแบบ UX/UI ของแต่ละหน้าจอครบทุกระบบงานเพื่อส่งให้ลูกค้าอนุมัติ
 3. เขียนโปรแกรมตามระบบที่ออกแบบ ในส่วนนี้จะนัดประชุมออนไลน์เพื่ออัพเดทงานให้กับลูกค้าทุกอาทิตย์
 4. ส่งโปรแกรมพัฒนาเสร็จให้ลูกค้าตรวจสอบ และรับมอบงาน
 5. จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรม และนำส่ง Source code โปรแกรมให้กับลูกค้า

***หลังจากส่งมอบงานให้กับลูกค้าเราจะดูแลระบบให้กับลูกค้าเป็นระยะเวลา 1 ปีฟรี หลังจากครบ 1 ปีแล้ว ถ้าลูกค้าต้องการให้เราดูแลระบบต่อจะคิดว่า Maintenance fee ในอัตราปีละ 15% ของค่าพัฒนา

ตัวอย่างผลงานของเรา

โปรแกรม Account on Web

– โปรแกรมเปิดใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี
– ระบบออกใบเสร็จรับเงิน
– ระบบออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
– ระบบคุมลูกหนี้การค้า
– ระบบคุมสต็อกสินค้า
– ระบบออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และจัดทำแบบนำส่งภาษี
– ระบบบันทึกค่าใช้จ่าย
– ระบบจัดทำงบกำไรขาดทุน

โปรแกรมเงินเดือน

– จัดเก็บข้อมูลพนักงาน
– คำนวนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
– สามารถเพิ่มประเภทเงินได้ และประเภทค่าใช้จ่าย
– จัดทำแบบนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1)
– จัดทำแบบนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม (สปส. 1-01)
– จัดทำแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) (2)

โปรแกรมอบรมออนไลน์

– ระบบสมัครสมาชิก
– ระบบสั่งซื้อคอร์สอบรม
– ระบบการจ่ายชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
– ระบบอบรมออนไลน์
– ระบบการทำข้อสอบเพื่อประเมินผลการอลรม
– ระบบดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม
– ระบบกระดานสนทนา

เราคือมืออาชีพทางด้าน รับเขียนโปรแกรมบัญชี ที่คุณกำลังมองหาอยู่